Aktualności

Tylko do 4 maja br. samorządowe instytucje kultury mogą wziąć udział w naborze do XIII edycji programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

19 kwietnia 2018

Do 4 maja br. trwa nabór zgłoszeń do XIII edycji programu Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2018. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet przeznaczony na realizację programu wynosi 1 600 000 zł.

Czytaj więcej »

Rusza nowy program dotacyjny dla organizacji pozarządowych

17 kwietnia 2018

Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczyna realizację nowego programu dotacyjnego „Wspólnie dla dziedzictwa”. Prognozowany budżet projektu to 1 000 000 zł.

Czytaj więcej »

Tylko do 20 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do Priorytetu 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020” Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” MKiDN

12 kwietnia 2018

Do 20 kwietnia br. trwa IV nabór wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” MKiDN, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”, którego organizatorem jest Instytut Książki. Budżet projektu na 2019 i 2020 rok wynosi 60 000 000 zł.

Czytaj więcej »

Od 30 kwietnia startuje nabór w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

10 kwietnia 2018

Od 30 kwietnia do 17 września br. trwa nabór zgłoszeń w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”. Organizatorem inicjatywy jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Budżet konkursu wynosi 113 000 000 zł.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do programu „Kierunek: Wschód” promujący wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej

9 kwietnia 2018

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu „Kierunek: Wschód”, na organizację wydarzenia promującego wiedzę o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. Konkurs jest realizowany w ramach programu RITA — Przemiany w Regionie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Czytaj więcej »

Czy można zaprogramować przyszłość?

4 kwietnia 2018

Fundacja Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania zapraszają pracowników publicznych bibliotek, domów kultury i ośrodków doskonalenia nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach nt. programowania i rozwijania umiejętności cyfrowych najmłodszych uczniów.

Czytaj więcej »

W przestrzeni miejskiej Warszawy pojawi się 100 000 wierszy

3 kwietnia 2018

100 000 wierszy pojawi się w warszawskiej przestrzeni miejskiej, kawiarniach, klubach, niezależnych księgarniach, a nawet w sklepach spożywczych czy zakładach fryzjerskich. To druga edycji akcji „Wiersze w mieście”, która zrodziła się z kampanii „Wiersze w metrze”. Organizatorem inicjatywy jest EUNIC Warszawa, czyli Stowarzyszenie Narodowych Instytutów Kultury Unii Europejskiej w Warszawie. Projekt współorganizuje Miasto Stołeczne Warszawa.

Czytaj więcej »

Tylko do 9 kwietnia br. można ubiegać się o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2018

29 marca 2018

Do 9 kwietnia 2018 br. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury na rok 2018. Wysokość stypendium wynosi 3500 zł brutto miesięcznie. Granty przyznawane są na podstawie Rozporządzenia MKiDN z 24 maja 2012 r.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] RODO w instytucjach kultury — Szkolenia z ekspertem w całej Polsce! Sprawdź miejsca i terminy

27 marca 2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Przygotowanie do wprowadzenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych w instytucjach kultury — czyli nie takie RODO straszne.

Czytaj więcej »

„Przedwiośnie” Żeromskiego i „Antologia Niepodległości” lekturami „Narodowego Czytania 2018”

26 marca 2018

W tegorocznej VII już edycji akcji „Narodowego Czytania”, którego punktem kulminacyjnym jest 8 września br., będzie czytana lektura „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Ponadto para prezydencka proponuje do czytania przez cały rok 2018 44 teksty Antologii Niepodległości. Tegoroczna odsłona „Narodowego Czytania” odbywa się w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła inicjatywy.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] RODO w instytucjach kultury — Wrocław, 26.03.2018

21 marca 2018

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne szkolenie pt. Przygotowanie do wprowadzenia nowych przepisów o ochronie danych osobowych w instytucjach kultury — czyli nie takie RODO straszne.

Czytaj więcej »

Do następnego poniedziałku można wziąć udział w naborze do programu MKiDN „Rozwój sektorów kreatywnych”

20 marca 2018

Do 26 marca br. trwa nabór zgłoszeń do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój sektorów kreatywnych”. Prognozowany budżet projektu to 5 175 000 zł. Organizacją zarządzającą inicjatywą jest Departament Własności Intelektualnej i Mediów.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Nieodpłatne otrzymanie nieruchomości

16 kwietnia 2018

Instytucja otrzymała nieodpłatnie teren wraz z budowlami, budynkami, a z protokołu przekazania wynika, iż większość budowli ma wartość 0 zł.
Jak prawidłowo zaksięgować budowle i nieruchomości (działki, grunt) oraz jak ewentualnie wycenić budowle?

Czytaj więcej »

Praca dla WOŚP w instytucji kultury

3 kwietnia 2018

Dyrektor instytucji kultury utworzył sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP) i w związku z jej finałem przypadającym na 14 stycznia br. wydał pracownikom polecenie pracy w niedzielę. Pracownicy nie deklarowali przed utworzeniem sztabu, czy chcą podjąć taką pracę.
Czy pracę na rzecz WOŚP należy potraktować jako wykonanie innego polecenia dyrektora, a w związku z tym, czy za wykonaną pracę w niedzielę pracownikom należy się dzień wolny?
Czy jednak należy potraktować ten dzień jako praca pracowników w ramach wolontariatu?

Czytaj więcej »

Zawinione przez pracownika braki w księgozbiorze

15 marca 2018

W 2016 r. w filii bibliotecznej przeprowadzono inwentaryzację, w wyniku której ustalono niedobór księgozbioru. Powstał on z powodu niedopełnienia przez bibliotekarza obowiązków służbowych. Bibliotekarz otrzymał rok na odszukanie zaginionych książek — jednak odzyskał bardzo małą liczbę książek. Pracownikowi pozostał niecały rok do emerytury.
Jak należy postąpić zgodnie z przepisami?

Czytaj więcej »

Produkcja filmu na płycie CD

1 marca 2018

Gminny ośrodek kultury (GOK) z dotacji celowej sfinansował wykonanie filmu video dla zespołu regionalnego (faktura za realizację zdjęć, montaż, wygenerowanie plików filmowych) koniecznego do udziału w międzynarodowym festiwalu folklorystycznym. Koszt wykonania filmu to około 5000 zł.
Czy koszt produkcji filmu można ująć w ewidencji środków trwałych zespołu 4 czy bezpośrednio w koszty usług na koncie 402, a ilościowo — w ewidencji pozabilansowej środków trwałych zespołu 4?

Czytaj więcej »

Odpoczynki w delegacji

15 lutego 2018

W instytucji kultury, w której obowiązuje 12-miesięczny okres rozliczeniowy, pracownicy wyjeżdżają np. na festiwale odbywające się w innych miastach.
Planując im harmonogram czasu pracy na 7 dni, kadrowy musi uwzględnić 11-godziną przerwę dobową oraz 35-godzinną przerwę w danym tygodniu.
Czy w części odpoczynku tygodniowego pracownika można wpisać delegację — byłoby to np. 12 godzin, a pozostałą liczbę godzin (np. 23 godziny) uznać za dalszą część przerwy w pracy?

Czytaj więcej »

Zwrot za zajęcia, które się nie odbyły

1 lutego 2018

Ośrodek pobiera opłaty za prowadzone zajęcia, które są księgowane na koncie 750 „Przychody finansowe”.
Jak należy zaksięgować zwrot za zajęcia, które się nie odbyły z powodu braku uczestników?

Czytaj więcej »

Odprawa w związku z odejściem na rentę rodzinną

15 stycznia 2018

Czy pracownicy odchodzącej z pracy w wieku 58 lat na rentę rodzinną należy wypłacić 3-miesięczną odprawę?

Czytaj więcej »

Darowizna materiałów

2 stycznia 2018

GOK otrzymał nieodpłatnie od przedsiębiorcy kiełbasę, która została następnie przekazana na poczęstunek dla dzieci podczas zorganizowanego ogniska.
Czy prawidłowe jest zakwalifikowanie otrzymanej darowizny do pozostałych przychodów operacyjnych, a jej wydanie do pozostałych kosztów operacyjnych?

Czytaj więcej »