Aktualności

Posługujesz się językiem kaszubskim? Weź udział w tegorocznej edycji Kaszubskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza

26 maja 2022

Do 5 września br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Kaszubskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza. Organizatorem konkursu jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzy-ki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Na laureata nagrody czeka gratyfikacja finansowa oraz specjalna statuetka.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Relacja: instytucja kultury — organizator oraz organizator — dyrektor instytucji kultury — Online, 31.05.2022

25 maja 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Relacja: instytucja kultury — organizator oraz organizator — dyrektor instytucji kultury. Co wolno organizatorowi względem instytucji kultury?.

Czytaj więcej »

Startuje V Warszawska Konferencja Konserwatorska

Od 25 do 27 maja br. w Centrum Kreatywności Targowa odbędzie się V Warszawska Konferencja Konserwatorska, której organizatorami są Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „Zabytkowa architektura drewniana w ośrodkach miejskich — problematyka ochrony”.

Czytaj więcej »

Tylko do końca maja można wziąć udział w IX edycji programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

20 maja 2022

Do 30 maja br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”, którego organizatorem jest Instytut Książki.

Czytaj więcej »

Wybierz najlepszą książkę historyczną minionego roku! Trwa nabór zgłoszeń do jednej z najważniejszych nagród historycznych w kraju

18 maja 2022

Do 29 maja 2022 r. można zgłaszać książki do tegorocznej edycji Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Na laureata inicjatyw czeka m.in. gratyfikacja finansowa o wartości 50 000 zł. Fundatorem i organizatorem nagrody jest Miasto Stołeczne Warszawa, współorganizatorami natomiast Dom Spotkań z Historią i Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich.

Czytaj więcej »

Weź udział w warsztatach edukacyjnych IKM organizowanych w ramach projektu „Tłumacze w szkołach”

16 maja 2022

Trwa nabór zgłoszeń do projektu „Tłumacze w szkołach”, którego organizatorem jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku. W ramach inicjatywy szkoły, biorące udział w projekcie będą mogły zaprosić tłumaczy do poprowadzenia warsztatów z uczniami. Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Obowiązkowy rejestr umów od 1 lipca 2022 r. — Online, 07.06.2022

11 maja 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Obowiązkowy rejestr umów od 1 lipca 2022 r..

Czytaj więcej »

Weź udział w tegorocznej edycji programu „Archi-przygody”

10 maja 2022

Do 22 maja br. trwa nabór zgłoszeń do programu „Archi-przygody”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów „animacja + włączanie”

5 maja 2022

Do 12 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do XII edycji Ogólnopolskiej Giełdy Projektów. Tegoroczne hasło przewodnie to „animacja + włączanie”. Organizatorami inicjatywy są Narodowe Centrum Kultury, Centrum Kultury Dwór Artusa, Teatr im. Wilama Horzycy, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Torunia. Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 września w Toruniu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do konkursu Fundacji Civis Polonus „Małe Granty”

4 maja 2022

Do 25 maja br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Małe Granty” realizowanego w ramach Programu „Równać Szanse 2022” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja Civis Polonus.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Umowy-zlecenia i umowy o dzieło w instytucjach kultury — Online, 16.05.2022

26 kwietnia 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Umowy-zlecenia i umowy o dzieło w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

Tylko do 3 maja trwa nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji konkursu „Odkryj Swój Skarb”

Do 3 maja br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji konkursu „Odkryj Swój Skarb”, na najciekawsze działania edukacyjne związane z odkrywaniem, pielęgnowaniem i promowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianiem tożsamości lokalnej. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Na laureatów konkursu czekają nagrody.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Działalność gospodarcza prowadzona przez instytucję kultury w oświadczeniu odbiorcy paliw gazowych

16 maja 2022

Dom kultury wynajmuje dwa lokale, w których działalność prowadzi bank oraz fryzjer. Pozostała część domu kultury jest przeznaczona na działalność kulturalną.
W której części kolumny VII oświadczenia odbiorcy paliw gazowych ująć działalność kulturalną, a w której działalność gospodarczą?

Czytaj więcej »

Niewykorzystana dokumentacja projektowa

2 maja 2022

Instytucja kultury otrzymała w 2013 r. dotację celową 17 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy budynku. Dotacja zaksięgowana została na koncie 131 „Rachunek bankowy” / 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Fakturę za dokumentację zaksięgowano na kontach 080 „Środki trwale w budowie” / 201 „Rozrachunki z dostawcami”. Budynek przebudowano w 2022 r. i sporządzono nową dokumentację.
Co zrobić z saldami kont 080 „Środki trwale w budowie” i 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”? Czy potraktować to jako zaniechaną inwestycję?

Czytaj więcej »

Wypowiedzenie umowy użyczenia przez organizatora

18 kwietnia 2022

W 1990 r. utworzono centrum kultury i wyposażono je na podstawie umowy użyczenia w mienie, m.in. w budynki wiejskich domów kultury wraz z przyległymi działkami. Obecnie gmina chce zmienić umowy użyczenia i odłączyć (zabrać) część przyległych działek.
W jakim trybie i na jakiej podstawie prawnej może tego dokonać? Czy wystarczy zmiana umowy użyczenia?

Czytaj więcej »

Ujemna wartość funduszu instytucji kultury

4 kwietnia 2022

Samorządowa instytucja kultury w 2020 r. poniosła stratę finansową w kwocie 54,40 zł. Fundusz rezerwowy wynosił 0 zł, natomiast fundusz instytucji kultury 26,52 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w czerwcu 2021 r. instytucja nie mogła pokryć straty w całości.
Czy fundusz instytucji kultury powinien mieć saldo 0 zł (ze względu na to, że instytucja pokrywa część straty), natomiast na funduszu rezerwowym po stronie Wn powinna być kwota 27,88 zł, tj. niepokryta strata?

Czytaj więcej »

Instytucja kultury a założenie spółdzielni socjalnej

16 marca 2022

Instytucja kultury prowadzi świetlice środowiskowe. W planach jest założenie spółdzielni socjalnej, która miałaby prowadzić usługę dożywiania dzieci z terenu gminy.
Czy samorządowa instytucja kultury może być jednym z trzech członków spółdzielni socjalnej i czy dyrektor tej instytucji może pełnić jakiekolwiek funkcje w zarządzie spółdzielni?

Czytaj więcej »

Podstawa prawna wynagrodzenia w umowie o pracę

1 marca 2022

Kierownik biblioteki zatrudnia pracownika na stanowisku młodszego bibliotekarza. Jego wynagrodzenie miesięczne składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wieloletnią pracę.
Czy w umowie o pracę trzeba wpisać podstawę prawną wynagrodzenia, jeśli w instytucji nie ma regulaminu wynagradzania?

Czytaj więcej »

Ustalenie diety radnym muzeum

15 lutego 2022

Jak ustalić dietę radnym muzeum oraz kto ma taką kwotę określić?

Czytaj więcej »

Dotacja na nagranie filmu i audiodeskrypcję do wystawy

1 lutego 2022

Instytucja kultury otrzymała dotację z MKiDN na:

  • nagranie materiału filmowego ze ścieżką dźwiękową,
  • stworzenie audiodeskrypcji do konkretnej wystawy.

Koszty poniesione na realizację zadania przekraczają 3500 zł.
Jak zaksięgować otrzymanie dotacji?
Czy sfinansowany nią wytworzony film oraz audiodeskrypcję należy zaliczyć do wartości niematerialnych i prawnych, czy do usług?

Czytaj więcej »