Aktualności

[Szkolenie] Zasady wynagradzania pracowników (także w pandemii) oraz regulamin wynagradzania w instytucjach kultury — Online, 24.05.2021

14 maja 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Zasady wynagradzania pracowników (także w pandemii) oraz regulamin wynagradzania w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

Do końca sierpnia br. można wziąć udział w konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”

13 maja 2021

Do 31 sierpnia br. trwa nabór wniosków do I edycja konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. Organizatorem inicjatywy jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zamówienia podprogowe w instytucjach kultury — Online, 14.06.2021

11 maja 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Zamówienia podprogowe (do 130 000 zł) w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Akademia Kadrowego instytucji kultury, cz. 4: Urlopy wypoczynkowe w instytucjach kultury — Online, 31.05.2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Akademia Kadrowego instytucji kultury, cz. 4: Urlopy wypoczynkowe w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do II edycji konkursu zaśpiewajmy.pl!

10 maja 2021

Do 18 czerwca br. można zgłaszać nagrane utwory do tegorocznej edycji konkursu zaśpiewajmy.pl!, której organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Do 6 czerwca br. poetki mogą ubiegać się o miesięczny pobyt w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej

6 maja 2021

Do 6 czerwca br. trwa nabór zgłoszeń do projektu „Poetka w pustym mieszkaniu — rezydencje u Szymborskiej”, w ramach którego poetki związane z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem mogą ubiegać się o miesięczny pobyt w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej w Krakowie. Organizatorami nowego program rezydencyjnego są Wrocławski Dom Literatury oraz Fundacja Wisławy Szymborskiej.

Czytaj więcej »

Zostań Mistrzem Pięknego Czytania „Poznaj Obyczajówkę”. Trwa nabór zgłoszeń dla uczniów szkół podstawowych

Do 22 maja br. trwa nabór zgłoszeń w ramach XXII Przeglądu: Mistrz Pięknego Czytania „Poznaj Obyczajówkę”. Organizatorami konkursu jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida — Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży. Inicjatywę dofinansowują Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Dyskusyjne Kluby Książki.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Akademia Kadrowego instytucji kultury, cz. 4: Urlopy wypoczynkowe w instytucjach kultury — Online, 11.05.2021

4 maja 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Akademia Kadrowego instytucji kultury, cz. 4: Urlopy wypoczynkowe w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Relacja: instytucja kultury — organizator oraz organizator — dyrektor instytucji kultury — Online, 24.05.2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Relacja: instytucja kultury — organizator oraz organizator — dyrektor instytucji kultury. Co wolno organizatorowi względem instytucji kultury?.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zamówienia podprogowe w instytucjach kultury — Online, 18.05.2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Zamówienia podprogowe (do 130 000 zł) w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

Weź udział w tegorocznej edycji Programu „Sportowe Wakacje+” MKDNiS

3 maja 2021

Jeszcze tylko do 9 maja br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji Programu „Sportowe Wakacje+”. Organizatorem inicjatywy jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Budżet projektu to 30 000 000 zł. Nadrzędnym celem programu „Sportowe Wakacje+” jest upowszechnianie zdrowego trybu życia i systematyczne podnoszenie poziomu aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez wsparcie organizacji obozów sportowych, a także […]

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Umowy-zlecenia i umowy o dzieło w instytucjach kultury. Rejestr umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r. — Online, 13.05.2021

28 kwietnia 2021

Drodzy Czytelnicy, Funkcjonowanie większości instytucji kultury bez zawierania umów cywilnoprawnych nie byłoby możliwe — często jest to jedyna forma współpracy, jaką można nawiązać. Pojawia się wtedy pytanie, jaką formę umowy wybrać. Czy zatrudnić na podstawie umowy-zlecenia czy jest to umowa o świadczenie usług? A może charakter współpracy jest taki, że lepsza będzie umowa o dzieło? Często też […]

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Brak możliwości pokrycia straty

4 maja 2021

Fundusz instytucji kultury wynosi 26 zł, fundusz rezerwowy 0 zł. Z obliczeń wynika, że wynik finansowy instytucji za 2020 r. będzie wynosił (‑80 zł). Fundusz instytucji kultury jest taki mały, ponieważ w 2015 r. trzeba było przeksięgować niezamortyzowane środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na konto 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Saldo konta 840 wynosi 12 000 zł.
Co zrobić w sytuacji, gdy nie można pokryć straty ani z funduszu rezerwowego, ani z funduszu instytucji kultury?

Czytaj więcej »

Likwidacja muzealiów

15 kwietnia 2021

Ośrodek kultury prowadzi izbę regionalną. Wystawiane w niej eksponaty regionalne ewidencjonowane są na koncie 016 „Dzieła sztuki i eksponaty muzealne”: naczynia i narzędzia gospodarskie, rzeźby ludowe w przeważającej większości drewniane — wycenione na 1 gr. Z uwagi na to, że niektóre z nich uległy zepsuciu, trzeba będzie odpisać je ze stanu.
Czy oprócz wewnętrznych przepisów obowiązujących w instytucji należy zastosować jakieś szczególne procedury likwidacji eksponatów izby regionalnej?

Czytaj więcej »

Nieokreślony czas postoju

1 kwietnia 2021

Część pracowników w związku z sytuacją pandemiczną została decyzją dyrektora wysłana, z uwagi na to, że nie było możliwości świadczenia pracy zdalnej, na postojowe, a pozostali pracownicy musieli świadczyć pracę w formie stacjonarnej. Grupa, która jest obecnie na postojowym, nie ma aktualnie pilnej pracy stacjonarnej — można ją wykonać w czasie, gdy stan epidemiczny zostanie odwołany.
Czy pracodawca może wysłać na czas nieokreślony pracowników na postojowe?

Czytaj więcej »

Działalność gospodarcza ze sprzedażą alkoholu

15 marca 2021

Organizator zakłada przekazanie ośrodkowi kultury administrowanie kręgielnią usytuowaną obok świetlicy wiejskiej, w której — oprócz usługi rekreacji — będzie sprzedawany alkohol.
Czy ośrodek musi prowadzić działalność gospodarczą, wydzieloną księgowość i czy może prowadzić sprzedaż alkoholu?

Czytaj więcej »

Brak konta funduszu rezerwowego w planie kont

1 marca 2021

Do tej pory w instytucji kultury nie był tworzony fundusz rezerwowy. W planie kont nie ma konta 802 „Fundusz rezerwowy”. Instytucja co roku osiągała zysk, w tym również za rok 2020.
Czy tworząc fundusz rezerwowy, należy przeksięgować zysk z konta 860 „Wynik finansowy” bezpośrednio na konto 802, czy też należy użyć jeszcze konta 800 „Fundusz instytucji kultury”?

Czytaj więcej »

Istnienie instytucji kultury na terenie gminy

15 lutego 2021

W strukturach instytucji kultury są: gminny ośrodek kultury (GOK), biblioteka z filią, muzeum i informacja turystyczna.
Czy rada gminy może uchwalić włączenie instytucji w struktury urzędu gminy i stworzyć centrum kultury?
Czy na terenie gminy nie powinna działać co najmniej jedna instytucja kultury?

Czytaj więcej »

Opłacenie zaliczki na poczet przyszłego koncertu a podatek dochodowy

1 lutego 2021

Ośrodek kultury podpisał umowę z wykonawcą na koncert, który odbędzie się w przyszłym roku. Umowa obejmuje konieczność opłacenia zaliczki na poczet przyszłego wydarzenia już w roku bieżącym.
Jak potraktować taką zaliczkę pod kątem podatku dochodowego?
Jak zaliczkę wykazać w CIT-8?

Czytaj więcej »

Zaległy urlop wypoczynkowy

18 stycznia 2021

Czy dwutygodniowy urlop pracownik powinien wykorzystać w 2020 r., czy może odebrać go w 2021 r. przed końcem września?

Czytaj więcej »