Aktualności

Tylko do 17 lipca br. można zgłaszać chęć udziału w programie gdańskich rezydencji literackich

5 lipca 2022

Do 17 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do programu gdańskich rezydencji literackich. Organizatorami inicjatywy są Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej.

Czytaj więcej »

[Webinar] Praca w godzinach nadliczbowych i dyżur pracowniczy w instytucji kultury — Online, 11.07.2022

30 czerwca 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Praca w godzinach nadliczbowych i dyżur pracowniczy w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Webinar] Dodatki do wynagrodzenia pracowników instytucji kultury — Online, 11.07.2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Dodatki do wynagrodzenia pracowników instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Do 30 listopada trwa Konkurs Literacki im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży

29 czerwca 2022

Do końca listopada br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. Organizatorem inicjatywy jest Fundacja „ABCXXI — Cała Polska czyta dzieciom”.

Czytaj więcej »

Weź udział w tegorocznej edycji „Allegro Prize 2022”. Na laureatów konkursu czeka po 25 000 zł

28 czerwca 2022

Do 27 września br. trwa nabór zgłoszeń do III edycji międzynarodowego konkursu „Allegro Prize 2022”. Organizatorami inicjatywy są Allegro.pl sp. z o.o. oraz Fundacja Contemporary Lynx. Łączna pula nagród w konkursie to 80 000 zł.

Czytaj więcej »

Lubisz pisać? Weź udział w II Ogólnopolskim Konkursie na Opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

23 czerwca 2022

Do 22 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do II Ogólnopolskiego Konkursu na Opowiadanie im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Organizatorami inicjatywy są Wzgórze Zamkowe — Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach. Konkurs organizowany jest w ramach festiwalu literackiego Pociąg do Literatury. II Herling-Grudziński Festiwal, który odbędzie się od 2 do 6 września br. w Kielcach.

Czytaj więcej »

Jesteś grafikiem, studentem uczelni artystycznej? Weź udział w konkursie na plakat festiwalu Miasto Słowa

22 czerwca 2022

Do 20 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na plakat festiwalu Miasto Słowa 2022. Organizatorem inicjatywy jest Wydział Kultury Urzędu Miasta Gdynia.

Czytaj więcej »

[Webinar] Praca w godzinach nadliczbowych i dyżur pracowniczy w instytucji kultury — Online, 27.06.2022

20 czerwca 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Praca w godzinach nadliczbowych i dyżur pracowniczy w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Webinar] Okresy rozliczeniowe i systemy czasu pracy w instytucji kultury — Online, 27.06.2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Okresy rozliczeniowe i systemy czasu pracy w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Webinar] Wynagrodzenie kadry zarządzającej instytucją kultury — Online, 22.06.2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Wynagrodzenie kadry zarządzającej instytucją kultury.

Czytaj więcej »

[Webinar] Kontrola organizatora w instytucji kultury — Online, 22.06.2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Kontrola organizatora w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór na miesięczne stypendia w Willi Decjusza

15 czerwca 2022

Do 3 lipca br. trwa nabór zgłoszeń na miesięczne stypendia w Willi Decjusza w Krakowie. Organizatorami inicjatywy są Stowarzyszenie Willa Decjusza, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej i Literarisches Colloquium Berlin. Projekt finansowany jest ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Zakup książek do biblioteki finansowany dotacją podmiotową

1 lipca 2022

Czy zakup książek (oraz innych zbiorów bibliotecznych) do biblioteki samorządowej jest wydatkiem bieżącym i może być finansowany z dotacji podmiotowej? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Czytaj więcej »

Rada programowa w instytucji kultury

15 czerwca 2022

Czy gminny ośrodek kultury musi mieć radę programową?
Jeżeli nie, to czy w statucie może znaleźć się zapis, że może być powołana rada programowa?

Czytaj więcej »

Nieodpłatne przekazanie środków trwałych

1 czerwca 2022

Gmina przekazała bibliotece miejskiej dokumentem PT (protokół przekazania) wyposażenie (regały oraz biurko) o wartości około 28 400 zł. Nie ma podanej wartości każdego mebla oddzielnie ani liczby regałów. W gminie wyposażenie to było zaksięgowane na koncie 011 „Środki trwałe”.
Czy biblioteka może zaksięgować wyposażenie na koncie „Pozostałe środki trwałe” i sama oszacować wartość poszczególnych regałów i biurka?
Czy powinna zwiększyć fundusz jednostki?

Czytaj więcej »

Działalność gospodarcza prowadzona przez instytucję kultury w oświadczeniu odbiorcy paliw gazowych

16 maja 2022

Dom kultury wynajmuje dwa lokale, w których działalność prowadzi bank oraz fryzjer. Pozostała część domu kultury jest przeznaczona na działalność kulturalną.
W której części kolumny VII oświadczenia odbiorcy paliw gazowych ująć działalność kulturalną, a w której działalność gospodarczą?

Czytaj więcej »

Niewykorzystana dokumentacja projektowa

2 maja 2022

Instytucja kultury otrzymała w 2013 r. dotację celową 17 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy budynku. Dotacja zaksięgowana została na koncie 131 „Rachunek bankowy” / 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Fakturę za dokumentację zaksięgowano na kontach 080 „Środki trwale w budowie” / 201 „Rozrachunki z dostawcami”. Budynek przebudowano w 2022 r. i sporządzono nową dokumentację.
Co zrobić z saldami kont 080 „Środki trwale w budowie” i 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”? Czy potraktować to jako zaniechaną inwestycję?

Czytaj więcej »

Wypowiedzenie umowy użyczenia przez organizatora

18 kwietnia 2022

W 1990 r. utworzono centrum kultury i wyposażono je na podstawie umowy użyczenia w mienie, m.in. w budynki wiejskich domów kultury wraz z przyległymi działkami. Obecnie gmina chce zmienić umowy użyczenia i odłączyć (zabrać) część przyległych działek.
W jakim trybie i na jakiej podstawie prawnej może tego dokonać? Czy wystarczy zmiana umowy użyczenia?

Czytaj więcej »

Ujemna wartość funduszu instytucji kultury

4 kwietnia 2022

Samorządowa instytucja kultury w 2020 r. poniosła stratę finansową w kwocie 54,40 zł. Fundusz rezerwowy wynosił 0 zł, natomiast fundusz instytucji kultury 26,52 zł. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w czerwcu 2021 r. instytucja nie mogła pokryć straty w całości.
Czy fundusz instytucji kultury powinien mieć saldo 0 zł (ze względu na to, że instytucja pokrywa część straty), natomiast na funduszu rezerwowym po stronie Wn powinna być kwota 27,88 zł, tj. niepokryta strata?

Czytaj więcej »

Instytucja kultury a założenie spółdzielni socjalnej

16 marca 2022

Instytucja kultury prowadzi świetlice środowiskowe. W planach jest założenie spółdzielni socjalnej, która miałaby prowadzić usługę dożywiania dzieci z terenu gminy.
Czy samorządowa instytucja kultury może być jednym z trzech członków spółdzielni socjalnej i czy dyrektor tej instytucji może pełnić jakiekolwiek funkcje w zarządzie spółdzielni?

Czytaj więcej »