Aktualności

Weź udział w konkursie na „Książkę Roku” Polskiej Sekcji IBBY

10 sierpnia 2022

Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji nagrody „Książka Roku”. Organizatorem inicjatywy jest Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych, czyli Polska Sekcja IBBY. Konkurs jest dofinansowany ze środków Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

Czytaj więcej »

Jesteś pisarzem lub tłumaczem? Weź udział w nowych programach rezydencji literackich

8 sierpnia 2022

Trwa nabór zgłoszeń do nowych programów rezydencji literackich — w hiszpańskiej Granadzie i czeskiej Pradze.

Czytaj więcej »

Do końca sierpnia można wziąć udział w tegorocznej edycji konkursu Do Hymnu

4 sierpnia 2022

Do 31 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji ogólnopolskiego konkursu Do Hymnu, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Inicjatywa finansowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej »

[Webinar] Premie i nagrody w instytucjach kultury — Online, 18.08.2022

2 sierpnia 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Premie i nagrody w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

[Webinar] Praca w godzinach nadliczbowych i dyżur pracowniczy w instytucji kultury — Online, 18.08.2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Praca w godzinach nadliczbowych i dyżur pracowniczy w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Webinar] Rozkłady czasu pracy w instytucji kultury — Online, 10.08.2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Rozkłady czasu pracy w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Webinar] Okresy rozliczeniowe i systemy czasu pracy w instytucji kultury — Online, 10.08.2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Okresy rozliczeniowe i systemy czasu pracy w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Weź udział w I edycji konkursu literackiego „Brzytwa Pilcha”. Do wygrania m.in. 5 000 zł

1 sierpnia 2022

Tylko do 16 sierpnia br. trwa nabór zgłoszeń do I edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego na felieton „Brzytwa Pilcha”. Organizatorami inicjatywy są Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, Muzeum Zabawek i Zabawy, Tygodnik „Polityka” oraz rodzina Jerzego Pilcha. Konkurs odbywa się w ramach II Herling-Grudziński Festiwal.

Czytaj więcej »

Do końca września można aplikować do nowego programu polsko-irlandzkiej rezydencji literackiej „Heaney-Miłosz”

27 lipca 2022

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do nowego programu rezydencjalnego „Heaney-Miłosz”. Organizatorami inicjatywy są Estate of Seamus Heaney, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Ambasada Irlandii w Polsce. W ramach polsko-irlandzkiej rezydencji literackiej wybrany autor będzie gościł w dawnym mieszkaniu polskiego poety i pisarza Czesława Miłosza w Krakowie. Program będzie realizowany w cyklu dwuletnim.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Relacja: instytucja kultury — organizator oraz organizator — dyrektor instytucji kultury — Online, 08.08.2022

26 lipca 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Relacja: instytucja kultury — organizator oraz organizator — dyrektor instytucji kultury. Co wolno organizatorowi względem instytucji kultury?.

Czytaj więcej »

Zgłoś kandydatów do tegorocznej edycji „Semper Fidelis”, masz czas do końca lipca br.

25 lipca 2022

Do 31 lipca br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji Nagrody „Semper Fidelis”, której organizatorem jest Instytut Pamięci Narodowej.

Czytaj więcej »

Do końca września można zgłaszać kandydatów do Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka

20 lipca 2022

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do 27. edycji Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka. Organizatorem inicjatywy jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Dotacja celowa z budżetu obywatelskiego

1 sierpnia 2022

Biblioteka publiczna otrzymała z budżetu obywatelskiego dotację celową na zakup środka trwałego — wrzutnię na książki (książkoboks) o wartości 14 000 zł oraz jej montaż 1000 zł. Cała inwestycja będzie rozliczona w 2022 r.
Jak prawidłowo zaksięgować wpływ tej dotacji celowej na zakup środków trwałych?

Czytaj więcej »

Możliwość wynajmowania pomieszczeń wykorzystywanych na podstawie umowy użyczenia zawartej z gminą

15 lipca 2022

Samorządowa instytucja kultury otrzymała od gminy w ramach użyczenia nieruchomość zabudowaną do prowadzenia miejskiego domu kultury (MDK). W umowie biorący w użyczenie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową związaną z przyjętym majątkiem, ponadto użyczający (gmina) zezwala biorącemu w użyczenie wydzierżawiać (wynajmować) niewykorzystane dla potrzeb MDK pomieszczenia mieszczące się w obiekcie. Środki uzyskane z tytułu najmu lub dzierżawy instytucja przeznaczy na swoje cele statutowe.
Czy MDK na podstawie posiadanej umowy może zawrzeć umowę najmu z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (kawiarnię) na okres dłuższy niż 3 lata? Czy w przypadku zawarcia takiej umowy konieczne jest zachowanie procedury z art. 37 ust. 4 i 4a Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ustawa o gospodarce nieruchomościami), tzn. w drodze przetargu?

Czytaj więcej »

Zakup książek do biblioteki finansowany dotacją podmiotową

1 lipca 2022

Czy zakup książek (oraz innych zbiorów bibliotecznych) do biblioteki samorządowej jest wydatkiem bieżącym i może być finansowany z dotacji podmiotowej? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Czytaj więcej »

Rada programowa w instytucji kultury

15 czerwca 2022

Czy gminny ośrodek kultury musi mieć radę programową?
Jeżeli nie, to czy w statucie może znaleźć się zapis, że może być powołana rada programowa?

Czytaj więcej »

Nieodpłatne przekazanie środków trwałych

1 czerwca 2022

Gmina przekazała bibliotece miejskiej dokumentem PT (protokół przekazania) wyposażenie (regały oraz biurko) o wartości około 28 400 zł. Nie ma podanej wartości każdego mebla oddzielnie ani liczby regałów. W gminie wyposażenie to było zaksięgowane na koncie 011 „Środki trwałe”.
Czy biblioteka może zaksięgować wyposażenie na koncie „Pozostałe środki trwałe” i sama oszacować wartość poszczególnych regałów i biurka?
Czy powinna zwiększyć fundusz jednostki?

Czytaj więcej »

Działalność gospodarcza prowadzona przez instytucję kultury w oświadczeniu odbiorcy paliw gazowych

16 maja 2022

Dom kultury wynajmuje dwa lokale, w których działalność prowadzi bank oraz fryzjer. Pozostała część domu kultury jest przeznaczona na działalność kulturalną.
W której części kolumny VII oświadczenia odbiorcy paliw gazowych ująć działalność kulturalną, a w której działalność gospodarczą?

Czytaj więcej »

Niewykorzystana dokumentacja projektowa

2 maja 2022

Instytucja kultury otrzymała w 2013 r. dotację celową 17 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy budynku. Dotacja zaksięgowana została na koncie 131 „Rachunek bankowy” / 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Fakturę za dokumentację zaksięgowano na kontach 080 „Środki trwale w budowie” / 201 „Rozrachunki z dostawcami”. Budynek przebudowano w 2022 r. i sporządzono nową dokumentację.
Co zrobić z saldami kont 080 „Środki trwale w budowie” i 840 „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”? Czy potraktować to jako zaniechaną inwestycję?

Czytaj więcej »

Wypowiedzenie umowy użyczenia przez organizatora

18 kwietnia 2022

W 1990 r. utworzono centrum kultury i wyposażono je na podstawie umowy użyczenia w mienie, m.in. w budynki wiejskich domów kultury wraz z przyległymi działkami. Obecnie gmina chce zmienić umowy użyczenia i odłączyć (zabrać) część przyległych działek.
W jakim trybie i na jakiej podstawie prawnej może tego dokonać? Czy wystarczy zmiana umowy użyczenia?

Czytaj więcej »