Aktualności

[Szkolenie] Zamknięcie roku w instytucjach kultury — jak zgodnie z przepisami sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r.? — Online, 28.01.2022

24 stycznia 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Zamknięcie roku w instytucjach kultury — jak zgodnie z przepisami sporządzić sprawozdanie finansowe za 2021 r.?.

Czytaj więcej »

Do końca stycznia można zgłaszać kandydatów do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej GDYNIA

Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka GDYNIA, którego organizatorem jest Miasto Gdynia. Na laureatów inicjatywy czekają gratyfikacje finansowe.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Wdrożenie ochrony sygnalistów w instytucji kultury — Online, 24.01.2022

18 stycznia 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Wdrożenie ochrony sygnalistów w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do tegorocznej edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza

17 stycznia 2022

Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do VII edycji Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. Organizatorami inicjatywy są prezydent miasta Radomia oraz Muzeum Witolda Gombrowicza, oddział Muzeum Literatury.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji konkursu „Zabytek Zadbany”

11 stycznia 2022

Do końca stycznia trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”. Organizatorami inicjatywy są Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków i Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Polski Ład — istotne zmiany dla instytucji kultury — Online, 18.01.2022

10 stycznia 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Polski Ład — istotne zmiany dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Dotacje w instytucji kultury bez tajemnic: przeznaczenie, ewidencjonowanie, rozliczanie — Online, 17.01.2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Dotacje w instytucji kultury bez tajemnic: przeznaczenie, ewidencjonowanie, rozliczanie.

Czytaj więcej »

Do końca stycznia można zgłaszać kandydatów do nagrody „Found in Translation”

Do 31 stycznia 2022 r. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji nagrody „Found in Translation”, przyznawanej autorowi najlepszego w minionym roku kalendarzowym przekładu literatury polskiej na język angielski. Organizatorami inicjatywy są Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie oraz Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Relacja: instytucja kultury — organizator oraz organizator — dyrektor instytucji kultury — Online, 13.01.2022

5 stycznia 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Relacja: instytucja kultury — organizator oraz organizator — dyrektor instytucji kultury. Co wolno organizatorowi względem instytucji kultury?.

Czytaj więcej »

Do połowy marca br. trwa nabór do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Cypriana Kamila Norwida

4 stycznia 2022

Do 15 marca br. trwa nabór zgłoszeń do XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Cypriana Kamila Norwida. Organizatorem inicjatywy jest Książnica Pruszkowska im. Henryka Sienkiewicza. Na laureatów czekają gratyfikacje finansowe.

Czytaj więcej »

Trwa głosowanie w tegorocznej edycji „Historia Zebrana” na najlepszą publikację historyczną

3 stycznia 2022

Do 24 stycznia br. trwa kolejna edycja plebiscytu „Historia Zebrana”, którego organizatorami są portale Histmag.org oraz Granice.pl. Głosować na najlepszą książkę o tematyce historycznej można na stronie Historiazebrana.pl.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do kolejnej edycji programu EtnoPolska NCK

30 grudnia 2021

Do 17 stycznia 2022 r. trwa nabór wniosków w programie EtnoPolska 2022, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Prognozowany budżet projektu to 10 000 000 zł.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Przeznaczenie środków niewykorzystanych na wynagrodzenia

17 stycznia 2022

Czy środki zaplanowane w planie finansowym na wynagrodzenia biblioteka może częściowo przeznaczyć na inne cele statutowe?

Czytaj więcej »

Zwiększenie wymiaru etatu pracownika a regulamin organizacyjny

3 stycznia 2022

W zeszłym roku, aby usprawnić działania biblioteki, dyrektor zwiększył głównemu księgowemu etat z 1/4 na 1/2.
Czy trzeba w związku z tym zmieniać cały regulamin organizacyjny, czy wystarczy to zrobić aneksem do umowy o pracę?

Czytaj więcej »

Umowa o pracę z emerytem

15 grudnia 2021

W grudniu 2021 r. główna księgowa kończy 60 lat i po 30 latach pracy w instytucji chciałaby w marcu 2022 r. odejść na emeryturę.
Czy po kilku dniach od rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę można ponownie tę samą osobę zatrudnić na stanowisko głównej księgowej?
Czy umowa o pracę powinna być zawarta na czas określony czy nieokreślony?

Czytaj więcej »

Przyjęcie darowizny z przeznaczeniem na licytację na rzecz WOŚP

1 grudnia 2021

Instytucja kultury otrzymała w darowiźnie piekarnik elektryczny na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą organizuje wspólnie ze szkołą podstawową. Darowiznę przekazała jedna z lokalnych firm produkujących piekarniki. Zawarto umowę darowizny.
Jak prawidłowo ująć w ewidencji księgowej otrzymanie piekarnika, licytację oraz przekazanie jej osobie, która ją wygra?

Czytaj więcej »

Biblioteka jako organizator płatnego szkolenia

16 listopada 2021

Biblioteka chce zorganizować w swojej siedzibie płatne szkolenie, a od jego uczestników pobierać wpisowe. Prowadzący szkolenie wystawi za nie fakturę na instytucję. Biblioteka nie jest podatnikiem VAT.
Jak zaksięgować wpłaty uczestników i zapłatę za takie szkolenie?

Czytaj więcej »

Porozumienie między gminami w sprawie prowadzenia biblioteki

2 listopada 2021

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach) gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną, wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych.
Czy gmina może podpisać porozumienie z inną gminą na prowadzenie biblioteki? Ustawa o bibliotekach na pewno dopuszcza taką formę co do biblioteki powiatowej, ale jak wygląda sprawa biblioteki gminnej?

Czytaj więcej »

Dodatek specjalny za dodatkową pracę

15 października 2021

Pracownik zatrudniony jest w instytucji kultury w równoważnym czasie pracy (okres rozliczeniowy 3-miesięczny). Pracownik — poza zaplanowanymi godzinami pracy w harmonogramie — przychodzi do pracy podczas interwencji ochrony związanej z załączaniem się alarmu w instytucji. Za każde przyjście pracownik dostaje dodatek specjalny w wysokości 50 zł. Pracownik może być wezwany przez ochronę w dowolnym dniu, w tym w niedzielę, a także w różnych godzinach (także nocnych).
Czy taki sposób rozliczenia się z pracownikiem jest prawidłowy?

Czytaj więcej »

Zwolnienie z ZUS a dyscyplina finansów publicznych

1 października 2021

Instytucja kultury otrzymuje dotację podmiotową i celową od organizatora, jak również osiąga własne dochody, które w znacznym stopniu utraciła z powodu pandemii COVID-19. Własny dochód stanowi przeciętnie 5% środków instytucji kultury.
Czy samorządowa instytucja kultury, która za marzec, kwiecień i maj 2020 r. otrzymała zwolnienie z 50% składek ZUS, nie naruszyła dyscypliny finansów publicznych, składając wnioski o zwolnienia?

Czytaj więcej »