Aktualności

[Webinar] Praca zdalna jako sposób na obniżenie kosztów bieżących w instytucji kultury — Online, 19.10.2022

5 października 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Praca zdalna jako sposób na obniżenie kosztów bieżących w instytucji kultury. Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy.

Czytaj więcej »

Jesteś studentem? Zgłoś się do kolejnej edycji „Praktykuj w kulturze” NCK. Masz czas tylko do 10 października

Do 10 października br. trwa nabór zgłoszeń do jesienno-zimowej edycji „Praktykuj w kulturze”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Plan finansowy w instytucji kultury w dobie inflacji — tworzenie, ujmowanie przychodów i kosztów, zmiany, wykonanie — Online, 21.10.2022

4 października 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Plan finansowy w instytucji kultury w dobie inflacji — tworzenie, ujmowanie przychodów i kosztów, zmiany, wykonanie.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej akcji „Upoluj swoją książkę” w ramach ogólnopolskiej kampanii Czytaj PL

Do 10 października br. trwa nabór zgłoszeń do VI edycji akcji promującej czytelnictwo „Upoluj swoją książkę”. Organizatorami inicjatywy są Instytut Książki, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz platforma Woblink.com. Akcja jest częścią ogólnopolskiej kampanii Czytaj PL. Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w nim jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Tylko do końca września można zgłaszać publikacje do tegorocznej edycji Nagrody KLIO

28 września 2022

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń XXVIII edycji Nagrody KLIO. Organizatorami inicjatywy są Porozumienie Wydawców Książki Historycznej wraz z Fundacją Historia i Kultura.

Czytaj więcej »

[Webinar] Premie i nagrody w instytucjach kultury — Online, 05.10.2022

26 września 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Premie i nagrody w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

[Webinar] Kontrola organizatora w instytucji kultury — Online, 05.10.2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Kontrola organizatora w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Do końca października trwa nabór do tegorocznej edycji programu „Młoda Polska”

Do 31 października br. trwa nabór zgłoszeń do XX edycji programu stypendialnego „Młoda Polska”. Organizatorem konkursu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.

Czytaj więcej »

Tylko do piątku można zgłosić chęć udziału w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Piątka z narodowych”

20 września 2022

Do 23 września br. trwa nabór zgłoszeń do I edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Piątka z narodowych”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowe Centrum Kultury. Konkurs finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Weź udział w III edycji szkoleń Ochrona i kształtowanie przestrzeni publicznych organizowanych przez MKiDN

19 września 2022

Trwa nabór zgłoszeń do III edycji szkoleń online dotyczących ochrony i kształtowania przestrzeni publicznych z uwzględnieniem tzw. uchwał krajobrazowych. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Szkolenia odbędą się za pośrednictwem platformy Webex i udział w nich jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

Do końca września można się ubiegać o stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia na 2023 rok

14 września 2022

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń do VIII edycji konkursu o stypendia artystyczne Prezydenta Wrocławia.

Czytaj więcej »

Do końca września trwa nabór zgłoszeń do Kolegium Tłumaczy na 2023 rok

13 września 2022

Do 30 września br. trwa nabór zgłoszeń na pobyt studyjny w ramach Kolegium Tłumaczy na 2023 rok. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Kaucja za wynajem sali

3 października 2022

Instytucja kultury wynajmuje salę i pobiera kaucję z chwilą zawarcia umowy rezerwacji. W przypadku braku szkód kaucja jest zwracana, a jeśli nastąpią lub jeśli najemca odstępuje od umowy, instytucja zatrzymuje kaucję.
Jak prawidłowo księgować tego typu operację?

Czytaj więcej »

Wyliczenie dodatku stażowego na niekorzyść pracownika

15 września 2022

Instytucja wypłaca dodatek stażowy tylko za dni przepracowane i zmniejsza za dni nieprzepracowane.
Czy postępuje prawidłowo? Czy instytucja kultury, która ma własny regulamin wynagradzania, musi stosować przepisy Rozporządzenia MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania), w tym zapis dotyczący dodatku za wysługę lat?

Czytaj więcej »

Przekazanie częściowo zamortyzowanego środka trwałego organizatorowi

1 września 2022

Instytucja przekazuje gminie częściowo zamortyzowany środek trwały, który był wcześniej zakupiony częściowo z dotacji celowej otrzymanej z gminy i częściowo ze środków projektu Unii Europejskiej i zaksięgowany na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Jak zaksięgować takie przekazanie na podstawie protokołu przekazania (PT)?

Czytaj więcej »

Umowa najmu

15 sierpnia 2022

Gmina chce przekazać swój budynek instytucji kultury na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Instytucja jest podatnikiem VAT.
Czy gmina może zastosować cenę najmu niższą niż rynkowa?
Czy instytucja będzie mogła odliczać VAT od czynszu za ten budynek?
Czy opłata za czynsz może być pokryta z dotacji podmiotowej?

Czytaj więcej »

Dotacja celowa z budżetu obywatelskiego

1 sierpnia 2022

Biblioteka publiczna otrzymała z budżetu obywatelskiego dotację celową na zakup środka trwałego — wrzutnię na książki (książkoboks) o wartości 14 000 zł oraz jej montaż 1000 zł. Cała inwestycja będzie rozliczona w 2022 r.
Jak prawidłowo zaksięgować wpływ tej dotacji celowej na zakup środków trwałych?

Czytaj więcej »

Możliwość wynajmowania pomieszczeń wykorzystywanych na podstawie umowy użyczenia zawartej z gminą

15 lipca 2022

Samorządowa instytucja kultury otrzymała od gminy w ramach użyczenia nieruchomość zabudowaną do prowadzenia miejskiego domu kultury (MDK). W umowie biorący w użyczenie ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową związaną z przyjętym majątkiem, ponadto użyczający (gmina) zezwala biorącemu w użyczenie wydzierżawiać (wynajmować) niewykorzystane dla potrzeb MDK pomieszczenia mieszczące się w obiekcie. Środki uzyskane z tytułu najmu lub dzierżawy instytucja przeznaczy na swoje cele statutowe.
Czy MDK na podstawie posiadanej umowy może zawrzeć umowę najmu z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (kawiarnię) na okres dłuższy niż 3 lata? Czy w przypadku zawarcia takiej umowy konieczne jest zachowanie procedury z art. 37 ust. 4 i 4a Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej: ustawa o gospodarce nieruchomościami), tzn. w drodze przetargu?

Czytaj więcej »

Zakup książek do biblioteki finansowany dotacją podmiotową

1 lipca 2022

Czy zakup książek (oraz innych zbiorów bibliotecznych) do biblioteki samorządowej jest wydatkiem bieżącym i może być finansowany z dotacji podmiotowej? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Czytaj więcej »

Rada programowa w instytucji kultury

15 czerwca 2022

Czy gminny ośrodek kultury musi mieć radę programową?
Jeżeli nie, to czy w statucie może znaleźć się zapis, że może być powołana rada programowa?

Czytaj więcej »