Aktualności

[Szkolenie] Wszystko, co dyrektor instytucji kultury powinien wiedzieć o kontroli zarządczej — Online, 08.02.2023

2 lutego 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na szkolenie pt. Wszystko, co dyrektor instytucji kultury powinien wiedzieć o kontroli zarządczej.

Czytaj więcej »

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu o Stypendia Twórcze Miasta Krakowa

1 lutego 2023

Do 10 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do tegorocznego konkursu o Stypendia Twórcze Miasta Krakowa.

Czytaj więcej »

Tylko do dziś można zgłaszać książki podróżnicze do tegorocznej Nagrody im. Macieja Kuczyńskiego

31 stycznia 2023

Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji Nagrody im. Macieja Kuczyńskiego dla najlepszej debiutanckiej książki podróżniczej roku. Organizatorem inicjatywy jest MART.

Czytaj więcej »

[Webinar] Środki trwałe w instytucji kultury — Online, 03.02.2023

27 stycznia 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Środki trwałe w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Webinar] Rachunek zysków i strat w instytucji kultury — Online, 03.02.2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Rachunek zysków i strat w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Tylko do końca stycznia br. trwa nabór do tegorocznej edycji Nagrody Żółtej Ciżemki na najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży

26 stycznia 2023

Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń VII edycji Nagrody Żółtej Ciżemki. Organizatorem inicjatywy jest Biblioteka Kraków. Fundatorem nagrody natomiast jest Prezydent Miasta Krakowa.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy: kontrola trzeźwości pracowników, praca zdalna, badania pracowników — Online, 01.02.2023

25 stycznia 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na szkolenie pt. Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy: kontrola trzeźwości pracowników, praca zdalna, badania pracowników.

Czytaj więcej »

Tylko do końca stycznia można zgłaszać książki do tegorocznej edycji Nagrody Wielkiego Kalibru 2023

Do 31 stycznia br. trwa nabór zgłoszeń do Nagrody Wielkiego Kalibru 2023. Organizatorami inicjatywy są wydawnictwo EMG oraz z Biuro Promocji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu. Na laureata konkursu czeka 25 000 zł.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy: kontrola trzeźwości pracowników, praca zdalna, badania pracowników — Online, 25.01.2023

20 stycznia 2023

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na szkolenie pt. Najnowsze zmiany w Kodeksie pracy: kontrola trzeźwości pracowników, praca zdalna, badania pracowników.

Czytaj więcej »

Do połowy kwietnia można zgłaszać propozycje filmowe do Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty 2023

18 stycznia 2023

Do 15 kwietnia br. trwa nabór zgłoszeń do Międzynarodowego Konkursu Nowe Horyzonty 2023, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Inicjatywa organizowana jest w ramach 23. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Festiwal odbędzie się w dniach 20-30 lipca 2023 r. we Wrocławiu.

Czytaj więcej »

Trwa nabór do tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza Teatru Miejskiego w Gliwicach

16 stycznia 2023

Do 20 marca br. trwa nabór zgłoszeń do II edycji Konkursu o Nagrodę Dramaturgiczną im. Tadeusza Różewicza. Organizatorem inicjatywy jest Teatr Miejski w Gliwicach.

Czytaj więcej »

Do końca lutego można zgłaszać książki do tegorocznej edycji konkursu im. Kazimierza Hoffmana

11 stycznia 2023

Do 28 lutego br. trwa nabór zgłoszeń do czwartej edycji konkursu poetyckiego im. Kazimierza Hoffmana o statuetkę KOS-a. Organizatorem inicjatywy jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Dodatek węglowy w planie finansowym i ewidencji księgowej

1 lutego 2023

Ośrodek kultury otrzymał od organu prowadzącego dodatek dla podmiotów niebędących gospodarstwami z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
Czy dodatek węglowy wypłacony instytucji kultury zwiększa jej plan finansowy, czy też traktowany jest jako pomniejszenie kosztów bieżącej działalności i nie wpływa na zwiększenie planu?
Na jakie konto należy zaksięgować ten przelew i z jaką klasyfikacją?

Czytaj więcej »

Amortyzacja środka trwałego nigdy wcześniej nieujętego w ewidencji

16 stycznia 2023

Biblioteka otrzymała od organizatora protokołem przekazania środek trwały (kserokopiarkę) o wartości 15 000 złotych. Z informacji od organizatora wynika, że przekazana bibliotece kserokopiarka nigdy nie została przyjęta przez organizatora do użytkowania, nie była wprowadzona do ewidencji środków trwałych i nie była naliczana od niej amortyzacja. Oznacza to, że przez 4 lata nie widniała w żadnej ewidencji.
Jak biblioteka ma amortyzować ten środek trwały? Czy po przyjęciu kserokopiarki do ewidencji środków trwałych w następnym miesiącu powinna rozpocząć amortyzację stawką 14%, czy też zrobić korektę amortyzacji za poprzednie 4 lata?

Czytaj więcej »

Wynajem samochodu przez instytucję kultury

2 stycznia 2023

Statut GOK określa, że źródła jego finansowania to roczna dotacja organizatora, wpływy uzyskiwanych z prowadzonej działalności, w tym również działalności gospodarczej i sprzedaży majątku ruchomego, darowizny i zapisy osób fizycznych i prawnych, a także przychody z innych źródeł.
Czy GOK może użyczać odpłatnie swój samochód, a uzyskane środki przeznaczyć na działalność statutową? Czy konieczna jest aktualizacja statutu?
Jak wygląda to z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych?

Czytaj więcej »

Umowa o pracę a umowa-zlecenie dotycząca warsztatów

15 grudnia 2022

W instytucji kultury organizowane są warsztaty kreatywne dla dzieci. Gdy instruktorka zrezygnowała z dalszego ich przeprowadzania, dyrektor zaproponował prowadzenie tych zajęć bibliotekarce. Warsztaty odbywają się poza godzinami jej pracy.
Czy w tym przypadku należy zaproponować bibliotekarce dodatek specjalny czy umowę-zlecenie?

Czytaj więcej »

Koncert w przyszłym roku

1 grudnia 2022

Czy instytucja kultury, nie mając jeszcze zatwierdzonego planu finansowego na 2023 r., może podpisać w tym roku umowę na koncert, który miałby odbyć się przyszłym roku? Wszystkie płatności z nim związane byłyby realizowanie w 2023 r.

Czytaj więcej »

Wolne za pracę w sobotę a wymiar czasu pracy

14 listopada 2022

Pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy i pracuje od poniedziałku do piątku. Za pracę w sobotę pracownikowi oddawany jest dzień wolny w tygodniu. W lutym pracownik zamiast obowiązującego go wymiaru 20 dni pracy, ma w rejestrze ujęte 19 dni, ponieważ w tygodniu odebrał sobie dzień za pracę w sobotę.
Czy kalendarz należy skorygować do 20 dni pracy w lutym 2022 r.?

Czytaj więcej »

Pozostałe przychody operacyjne

2 listopada 2022

Centrum kultury wykonało usługę dowozu darów dla Ukrainy na granicę. Czy przychód z tej usługi można zakwalifikować do pozostałych przychodów operacyjnych?
Instytucja kultury udzieliła również wyłączności na usługi gastronomiczne podczas imprezy plenerowej. Czy można zakwalifikować je jako pozostałe przychody operacyjne?

Czytaj więcej »

Należności z tytułu podróży służbowej powyżej przewidzianego limitu

17 października 2022

Dyrektor wrócił z zagranicznej delegacji do Niderlandów. Podczas jej rozliczenia okazało się, że opłata za nocleg za jedną dobę przekroczyła 130 euro, które przewidziano w przepisach jako limit noclegu za dobę w tym kraju, do wysokości którego pracownik korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego i oskładkowania.
Czy w takiej sytuacji nadwyżki ponad limit za nocleg pracownik uzyskuje przychód opodatkowany i oskładkowany? Jeżeli tak, to czy taką nadwyżkę można wprowadzić jako przychód pracownika na oddzielnej liście płac?

Czytaj więcej »