Aktualności

[Szkolenie] Polski Ład — istotne zmiany dla instytucji kultury — Online, 09.12.2021

1 grudnia 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Polski Ład — istotne zmiany dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Umowy-zlecenia i umowy o dzieło w instytucjach kultury. Rejestr umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r. — Online, 06.12.2021

29 listopada 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Umowy-zlecenia i umowy o dzieło w instytucjach kultury. Rejestr umów o dzieło od 1 stycznia 2021 r..

Czytaj więcej »

Weź udział w Programie Wsparcia Wydawnictw Instytutu Francuskiego w Paryżu

Do 5 grudnia br. trwa nabór wniosków do Programu Wsparcia Wydawniczego, którego organizatorem jest Instytut Francuski w Paryżu. Udział w inicjatywie jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Najnowsze interpretacje przepisów oraz orzeczenia sądów z zakresu prawa pracy w czasie COVID-19 dla instytucji kultury — Online, 02.12.2021

26 listopada 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Najnowsze interpretacje przepisów oraz orzeczenia sądów z zakresu prawa pracy w czasie COVID-19 dla instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Statut instytucji kultury oraz najważniejsze regulaminy, które ułatwiają dyrektorowi zarządzanie: organizacyjny, wynagradzania i pracy — Online, 29.11.2021

23 listopada 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Statut instytucji kultury oraz najważniejsze regulaminy, które ułatwiają dyrektorowi zarządzanie: organizacyjny, wynagradzania i pracy.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Plan finansowy w instytucji kultury — tworzenie, ujmowanie przychodów i kosztów, zmiany, wykonanie — Online, 26.11.2021

22 listopada 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Plan finansowy w instytucji kultury — tworzenie, ujmowanie przychodów i kosztów, zmiany, wykonanie.

Czytaj więcej »

Trwa konkurs na najlepszą akcję czytelniczą promującą kampanię „Mała książka — wielki człowiek”

Już tylko do 1 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń w konkursie na najlepszą akcję czytelniczą promującą kampanię „Mała książka — wielki człowiek”. Organizatorem inicjatywy jest Instytut Książki.

Czytaj więcej »

Do końca listopada trwa nabór zgłoszeń do tegorocznej edycji programu Wyszehradz-kich Rezydencji Literackich

17 listopada 2021

Do 30 listopada trwa nabór do XI edycji programu stypendialnego Wyszehradzkich Rezydencji Literackich, którego organizatorem jest Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Projekt Wyszehradzkich Rezydencji Literackich odbywa się przy współpracy z Institut umeni w Pradze, Literarné informačné centrum w Bratysławie oraz Petőfi Irodalmi Múzeum w Budapeszcie. Operatorem inicjatywy jest natomiast Stowarzyszenie Willa Decjusza.

Czytaj więcej »

Do końca listopada można zgłaszać prace do I edycji konkursu „Korzenie i Skrzydła”

16 listopada 2021

Do 30 listopada br. trwa nabór zgłoszeń w konkursie „Korzenie i Skrzydła”, na najlepszą pracę magisterską i doktorską na temat kultury i dziedzictwa obszarów wiejskich w Polsce. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Dotacje w instytucji kultury bez tajemnic: przeznaczenie, ewidencjonowanie, rozliczanie — Online, 18.11.2021

15 listopada 2021

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Dotacje w instytucji kultury bez tajemnic: przeznaczenie, ewidencjonowanie, rozliczanie.

Czytaj więcej »

Trwa kolejna edycja akcji „Darmowy Listopad” w rezydencjach królewskich

10 listopada 2021

Ruszyła X edycja programu „Darmowy Listopad”. W ramach projektu po raz pierwszy w akcji uczestniczy osiem dawnych rezydencji królewskich: w Warszawie, Krakowie, w Malborku, Sandomierzu, Wieliczce i w Poznaniu. Udostępnią one zwiedzającym w listopadzie za darmo swoje zbiory. Organizatorem inicjatywy jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj więcej »

Do końca listopada można wziąć udział w specjalnym Programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ballady i romanse”

9 listopada 2021

Do 30 listopada br. trwa nabór zgłoszeń w ramach dodatkowego Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ballady i romanse”. Inicjatywa została powołana z okazji dwusetnej rocznicy pierwszego wydania zbioru „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Budżet programu to 3 400 000 zł.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Przyjęcie darowizny z przeznaczeniem na licytację na rzecz WOŚP

1 grudnia 2021

Instytucja kultury otrzymała w darowiźnie piekarnik elektryczny na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którą organizuje wspólnie ze szkołą podstawową. Darowiznę przekazała jedna z lokalnych firm produkujących piekarniki. Zawarto umowę darowizny.
Jak prawidłowo ująć w ewidencji księgowej otrzymanie piekarnika, licytację oraz przekazanie jej osobie, która ją wygra?

Czytaj więcej »

Biblioteka jako organizator płatnego szkolenia

16 listopada 2021

Biblioteka chce zorganizować w swojej siedzibie płatne szkolenie, a od jego uczestników pobierać wpisowe. Prowadzący szkolenie wystawi za nie fakturę na instytucję. Biblioteka nie jest podatnikiem VAT.
Jak zaksięgować wpłaty uczestników i zapłatę za takie szkolenie?

Czytaj więcej »

Porozumienie między gminami w sprawie prowadzenia biblioteki

2 listopada 2021

Zgodnie z art. 19 ust. 2 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dalej: ustawa o bibliotekach) gmina organizuje i prowadzi co najmniej jedną gminną bibliotekę publiczną, wraz z odpowiednią liczbą filii i oddziałów oraz punktów bibliotecznych.
Czy gmina może podpisać porozumienie z inną gminą na prowadzenie biblioteki? Ustawa o bibliotekach na pewno dopuszcza taką formę co do biblioteki powiatowej, ale jak wygląda sprawa biblioteki gminnej?

Czytaj więcej »

Dodatek specjalny za dodatkową pracę

15 października 2021

Pracownik zatrudniony jest w instytucji kultury w równoważnym czasie pracy (okres rozliczeniowy 3-miesięczny). Pracownik — poza zaplanowanymi godzinami pracy w harmonogramie — przychodzi do pracy podczas interwencji ochrony związanej z załączaniem się alarmu w instytucji. Za każde przyjście pracownik dostaje dodatek specjalny w wysokości 50 zł. Pracownik może być wezwany przez ochronę w dowolnym dniu, w tym w niedzielę, a także w różnych godzinach (także nocnych).
Czy taki sposób rozliczenia się z pracownikiem jest prawidłowy?

Czytaj więcej »

Zwolnienie z ZUS a dyscyplina finansów publicznych

1 października 2021

Instytucja kultury otrzymuje dotację podmiotową i celową od organizatora, jak również osiąga własne dochody, które w znacznym stopniu utraciła z powodu pandemii COVID-19. Własny dochód stanowi przeciętnie 5% środków instytucji kultury.
Czy samorządowa instytucja kultury, która za marzec, kwiecień i maj 2020 r. otrzymała zwolnienie z 50% składek ZUS, nie naruszyła dyscypliny finansów publicznych, składając wnioski o zwolnienia?

Czytaj więcej »

Zwrot nadpłaconych składek na Fundusz Pracy

15 września 2021

Instytucja otrzymała zwrot nadpłaconych w latach poprzednich składek na Fundusz Pracy (FP) za pracownika.
Czy zwrot ten należy zaksięgować w przychody czy pomniejszyć koszty?
Czy kwotę widniejącą jako nadpłata w ZUS zwrócić do organizatora, czy można ją przeznaczyć na działalność?

Czytaj więcej »

Ustalenie norm czasu pracy

1 września 2021

Pytania dotyczą czasu pracy.
Jak podsumować okres rozliczeniowy? Czy należy zsumować godziny przepracowane i od nich odjąć wszystkie nieobecności, czyli urlopy, zwolnienia lekarskie, czas wolny udzielony w zamian za nadgodziny itp?
Czy otrzymana w ten sposób liczba godzin powinna być równa lub niższa od obowiązującego pracownika w tym okresie wymiaru czasu pracy? A co w przypadku soboty, gdy pracownik pracował 3 godziny, a odebrał dzień wolny, czyli 8 godzin?

Czytaj więcej »

Zmiana struktury organizacyjnej biblioteki

16 sierpnia 2021

Biblioteka główna, oddział dla dzieci oraz filia zmieniają lokalizację. Biblioteka główna i oddział dla dzieci przenosi się w całości do nowej lokalizacji, natomiast księgozbiór filii ma zostać włączony do księgozbioru biblioteki głównej. Biblioteka główna zmienia nazwę na multibiblioteka, co wiąże się ze zmianą jej funkcji.
Czy to oznacza, że dyrektor powinien wnioskować do organizatora o likwidację czy też o włączenie i przeniesienie księgozbiorów?

Czytaj więcej »