Aktualności

Trwa nabór do Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom 2022 r.

6 grudnia 2022

Do 5 lutego 2023 r.trwa nabór zgłoszeń do XII edycja Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ. Organizatorem konkursu jest Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.

Czytaj więcej »

[Webinar] Wynagrodzenie pracowników kierujących instytucją kultury — Online, 07.12.2022

2 grudnia 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Wynagrodzenie pracowników kierujących instytucją kultury.

Czytaj więcej »

[Webinar] Praca w godzinach nadliczbowych i dyżur pracowniczy w instytucji kultury — Online, 07.12.2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Praca w godzinach nadliczbowych i dyżur pracowniczy w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Tylko do 30 listopada br. instytucje kultury mogą zgłaszać przekłady do Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską imienia Tadeusza Boya-Żeleńskiego

29 listopada 2022

Do końca listopada br. trwa nabór zgłoszeń do V edycji Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską imienia Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Organizatorami inicjatywy są Miasto Gdańsk i Instytut Kultury Miejskiej.

Czytaj więcej »

Już tylko do końca listopada można zgłaszać książki i czasopisma do tegorocznej edycji Wrocławskiego Programu Wydawniczego

28 listopada 2022

Tylko do 30 listopada br. trwa nabór zgłoszeń do kolejnej edycji Wrocławskiego Programu Wydawniczego. Organizatorem inicjatywy jest Wrocławski Instytut Kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zamówienia podprogowe w instytucjach kultury — Online, 13.01.2023

26 listopada 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Zamówienia podprogowe (do 130 000 zł) w instytucjach kultury.

Czytaj więcej »

[Szkolenie] Zamknięcie roku w instytucji kultury — jak zgodnie z przepisami i bezstresowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2022 r.? — Online, 09.12.2022

25 listopada 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na jednodniowe specjalistyczne warsztaty online pt. Zamknięcie roku w instytucji kultury — jak zgodnie z przepisami i bezstresowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2022 r.?.

Czytaj więcej »

Tylko do niedzieli można zgłosić bibliotekę do konkursu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni”

23 listopada 2022

Do 27 listopada br. trwa nabór wniosków w konkursie grantowym „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni”. Inicjatywa skierowana jest do bibliotek z całej Polski. Organizatorami inicjatywy są Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Save The Children International.

Czytaj więcej »

Trwa nabór na szkolenie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów „Zarządzanie zbiorami archeologicznymi w muzeum”

22 listopada 2022

Tylko do 24 listopada br. trwa nabór zgłoszeń na szkolenie „Zarządzanie zbiorami archeologicznymi w muzeum”. Organizatorem inicjatywy jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Udział w nim jest bezpłatny.

Czytaj więcej »

[Webinar] Rozkłady czasu pracy w instytucji kultury — Online, 30.11.2022

18 listopada 2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Rozkłady czasu pracy w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

[Webinar] Okresy rozliczeniowe i systemy czasu pracy w instytucji kultury — Online, 30.11.2022

Wydawnictwo Prawo dla Praktyków, wydawca Poradnika Instytucji Kultury, zaprasza na webinar pt. Okresy rozliczeniowe i systemy czasu pracy w instytucji kultury.

Czytaj więcej »

Do końca grudnia można nadsyłać prace do tegorocznej edycji konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną

15 listopada 2022

Do 31 grudnia br. trwa nabór zgłoszeń do XVI edycji konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Organizatorem inicjatywy jest Teatr Miejski w Gdyni. Na laureata czeka 50 000 zł.

Czytaj więcej »

Najnowsze porady

Koncert w przyszłym roku

1 grudnia 2022

Czy instytucja kultury, nie mając jeszcze zatwierdzonego planu finansowego na 2023 r., może podpisać w tym roku umowę na koncert, który miałby odbyć się przyszłym roku? Wszystkie płatności z nim związane byłyby realizowanie w 2023 r.

Czytaj więcej »

Wolne za pracę w sobotę a wymiar czasu pracy

14 listopada 2022

Pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres rozliczeniowy i pracuje od poniedziałku do piątku. Za pracę w sobotę pracownikowi oddawany jest dzień wolny w tygodniu. W lutym pracownik zamiast obowiązującego go wymiaru 20 dni pracy, ma w rejestrze ujęte 19 dni, ponieważ w tygodniu odebrał sobie dzień za pracę w sobotę.
Czy kalendarz należy skorygować do 20 dni pracy w lutym 2022 r.?

Czytaj więcej »

Pozostałe przychody operacyjne

2 listopada 2022

Centrum kultury wykonało usługę dowozu darów dla Ukrainy na granicę. Czy przychód z tej usługi można zakwalifikować do pozostałych przychodów operacyjnych?
Instytucja kultury udzieliła również wyłączności na usługi gastronomiczne podczas imprezy plenerowej. Czy można zakwalifikować je jako pozostałe przychody operacyjne?

Czytaj więcej »

Należności z tytułu podróży służbowej powyżej przewidzianego limitu

17 października 2022

Dyrektor wrócił z zagranicznej delegacji do Niderlandów. Podczas jej rozliczenia okazało się, że opłata za nocleg za jedną dobę przekroczyła 130 euro, które przewidziano w przepisach jako limit noclegu za dobę w tym kraju, do wysokości którego pracownik korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego i oskładkowania.
Czy w takiej sytuacji nadwyżki ponad limit za nocleg pracownik uzyskuje przychód opodatkowany i oskładkowany? Jeżeli tak, to czy taką nadwyżkę można wprowadzić jako przychód pracownika na oddzielnej liście płac?

Czytaj więcej »

Kaucja za wynajem sali

3 października 2022

Instytucja kultury wynajmuje salę i pobiera kaucję z chwilą zawarcia umowy rezerwacji. W przypadku braku szkód kaucja jest zwracana, a jeśli nastąpią lub jeśli najemca odstępuje od umowy, instytucja zatrzymuje kaucję.
Jak prawidłowo księgować tego typu operację?

Czytaj więcej »

Wyliczenie dodatku stażowego na niekorzyść pracownika

15 września 2022

Instytucja wypłaca dodatek stażowy tylko za dni przepracowane i zmniejsza za dni nieprzepracowane.
Czy postępuje prawidłowo? Czy instytucja kultury, która ma własny regulamin wynagradzania, musi stosować przepisy Rozporządzenia MKiDN z 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (dalej: rozporządzenie w sprawie wynagradzania), w tym zapis dotyczący dodatku za wysługę lat?

Czytaj więcej »

Przekazanie częściowo zamortyzowanego środka trwałego organizatorowi

1 września 2022

Instytucja przekazuje gminie częściowo zamortyzowany środek trwały, który był wcześniej zakupiony częściowo z dotacji celowej otrzymanej z gminy i częściowo ze środków projektu Unii Europejskiej i zaksięgowany na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.
Jak zaksięgować takie przekazanie na podstawie protokołu przekazania (PT)?

Czytaj więcej »

Umowa najmu

15 sierpnia 2022

Gmina chce przekazać swój budynek instytucji kultury na podstawie umowy najmu lub dzierżawy. Instytucja jest podatnikiem VAT.
Czy gmina może zastosować cenę najmu niższą niż rynkowa?
Czy instytucja będzie mogła odliczać VAT od czynszu za ten budynek?
Czy opłata za czynsz może być pokryta z dotacji podmiotowej?

Czytaj więcej »