Poradnik Instytucji Kultury

Poradnik Instytucji Kultury to jedyny na rynku miesięcznik, który na przykładach i w tak jasny sposób i  pomaga pracownikom działów księgowości, kadr, kadrze kierowniczej samorządowej instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego rozwiązywać codzienne problemy z zastosowaniem przepisów w instytucjach kultury. Miesięcznik cieszy się ogromnym zaufaniem i popularnością w polskich bibliotekach, domach i ośrodkach kultury, muzeach, operach, filharmoniach, teatrach i wielu innych instytucjach kultury.

Publikacja posiada wiele funkcjonalności. Znajdą w nim Państwo informacje o najnowszych wydarzeniach, planowanych i obowiązujących zmianach w przepisach oraz ciekawe inicjatywy instytucji kultury. W Poradniku publikujemy porady i odpowiedzi na pytania Czytelników z zakresu finansów, działalności kulturalnej, podatków, prawa autorskiego, ochrony zabytków czy zamówień publicznych a także prawa pracy i zarządzania instytucją.

Wskazówki Poradnika Instytucji Kultury ułatwią Państwu interpretację przepisów nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

Poradnik Instytucji Kultury: objętość 64 strony, format B5, miesięcznik, do prenumeraty w wersji papierowej internetowe archiwum Poradnika w Internecie gratis.

Koszt prenumeraty (ceny zawierają 5% VAT) wynosi:
540 zł na 12 miesiące
270 zł na 6 miesiące
135 zł na 3 miesiące

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • W jaki sposób zaprezentować otrzymane przez instytucję kultury darowizny w rachunku zysów i strat?
 • Jak prawidłowo zawrzeć umowę-zlecenie, aby zleceniobiorca nie musiał stawiać się w siedzibie instytucji kultury?
 • Jakie skutki ma dla pracowników połączenie instytucji kultury? W jakim przypadku trzeba wypowiadać im warunki pracy i płacy?
 • Czy instytucja kultury powinna zwracać pieniądze za niezrealizowane z powodu COVID-19 bilety wstępu?
 • Jak ująć w nowym JPK_VAT koncerty i wernisaże oraz odpłatne zajęcia wokalne i taneczne z instruktorem? Czy te usługi należy oznaczyć kodem GTU_12?

Poradnik Instytucji Kultury nr 12 (grudzień 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak prawidłowo przyznawać i wypłacać nagrody i premie roczne — także w czasie koronawirusa?
 • Czy instytucje kultury mają obowiązek powołania koordynatora do spraw dostępności?
 • Jak ująć zwolnienie ze składek ZUS w ewidencji księgowej, planie finansowym, bilansie i CIT-8?
 • Czy pracodawca ma obowiązek stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu do utworów stworzonych przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy?
 • Jak rozliczać podatki i zaksięgować import usług przy organizacji wydarzeń nieodpłatnych?
 • Czy można w trakcie kontroli udostępnić organizatorowi kserokopie list płac w celu ich analizy poza siedzibą instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 11 (listopad 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy w nowym JPK_VAT instytucje kultury mają obowiązek stosowania kodów GTU przy refakturowaniu na najemców np. energii, wody, gazu, czy usług telekomunikacyjnych?
 • Jak prawidłowo udzielać pełnomocnictwa oraz wyznaczać osobę zastępującą dyrektora instytucji podczas jego nieobecności?
 • Kiedy, zdaniem Ministra Finansów, instytucja kultury ma obowiązek wystawienia tzw. faktury uproszczonej?
 • Czy wynagrodzenie wypłacane w instytucji w okresie postoju spowodowanego COVID-19 powinno obejmować wszystkie dodatki: stażowy, funkcyjny i specjalny?
 • Jak zaksięgować koszty szycia maseczek wielorazowych dla urzędu gminy, które GOK finansuje z dotacji podmiotowej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie są uprawnienia organizatora wobec instytucji kultury? Czego absolutnie nie może robić organizator i jak się bronić przed nieuprawnionymi żądaniami organizatora?
 • Jak wykorzystać pełnomocnictwo do sprawnego zarządzania instytucją kultury?
 • Jak prawidłowo rozliczać zaliczki w instytucji kultury?
 • Jakie okresy uwzględniać do stażu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby instytucja kultury mogła przyjmować płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego?
 • Czy w związku z sytuacją epidemiczną zaniechanie przez bibliotekę wystawiania, wysyłania i poboru upomnień czytelniczych może być uznane za naruszenie ustawy o dyscyplinie finansów publicznych?
 • Co to znaczy spadek obrotów instytucji kultury i czy zaliczyć do nich dotacje w kontekście możliwości otrzymania pomocy na rzecz ochrony miejsc pracy dla instytucji kultury w związku z COVID-19?
 • Jak prawidłowo rozliczyć przychody i wydatki w programie „Kultura w sieci”?
 • Jak według nowych zasad składać rozliczenie VAT od 1 października 2020 r.?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy można zapisać możliwość pracy zdalnej na stałe w regulaminie pracy instytucji kultury?
 • Jak rozliczyć listę płac w związku ze zwrotem składek ZUS? Czy zwrot ująć w planie finansowym, sprawozdaniu dla organizatora i sprawozdaniu RB-N?
 • Jakie, od kiedy i na jak długo obowiązują nowe limity zwolnień od podatku w przypadku świadczeń z ZFŚS?
 • Czy organizator może przeprowadzić kontrolę pod nieobecność dyrektora i skierować dyrektora na zaległy urlop?
 • Z jaką stawką VAT wystawić fakturę za współorganizację przedsięwzięcia kulturalnego?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2020)

W tym numerze polecamy kolejne porady dotyczące funkcjonowania instytucji kultury w czasie pandemii koronawirusa:

 • Jaką pomoc dla instytucji kultury przewiduje tarcza antykryzysowa 4.0?
 • Czy w związku z odwołaniem imprez kulturalnych można przeznaczyć dotację podmiotową na inne cele, np. wyposażenie czy remonty?
 • Jak zmiana rodzaju działalności instytucji kultury wpływa na rozliczenie VAT?
 • Czy instytucja może wykonać pracownikom instytucji kultury dodatkowe teksty na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 i jakie warunki muszą być spełnione, aby pracodawca mógł poznać wyniki?
 • Jak prawidłowo obniżyć wymiar etatu pracownikowi i wprowadzić pracę rotacyjną w instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2020)

W tym numerze polecamy kolejne porady dotyczące funkcjonowania instytucji kultury w czasie pandemii koronawirusa:

 • Na jakich warunkach instytucja kultury może do końca czerwca skorzystać z tzw. wakacji składkowych?
 • Jak prawidłowo ująć w księgach rachunkowych wszystkie operacje związane ze zwolnieniem z opłacania składek na ZUS w ramach tarczy antykryzysowej?
 • Na jakie ulgi w ramach tarczy antykryzysowej mogą liczyć instytucje kultury, które mają tytuł prawny do zabytku?
 • Czy pracownicy, która przebywała cały miesiąc na dodatkowym zasiłku opiekuńczym, trzeba liczyć wynagrodzenie za weekendy?
 • Czy nieopłacenie składek na ZUS w związku z tzw. wakacjami składkowymi może wiązać się z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Dlaczego dopłata do tzw. postojowego nie dla pracowników samorządowych instytucji kultury?
 • Jaki przychód wpisać we wniosku o postojowe dla zleceniobiorcy?
 • W jaki sposób przygotować dobrą ofertę zajęć online w instytucji kultury?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy instytucje kultury mogą kupować materiał na maseczki ochronne chociaż nie przewidziały takich kosztów w planie finansowym ani nie mają takiej działalności zapisanej w statucie?
 • Jak zorganizować pracę w czasie koronawirusa — kto na pracy zdalnej, kto na przestoju, a kto powinien być na miejscu w instytucji kultury?
 • Czy osobom zatrudnionym w instytucjach na umowach-zleceniach za czas postoju należy się wynagrodzenie postojowe i jak się o nie mają ubiegać?
 • Na podstawie jakich przepisów i w jaki sposób ubiegać się o ulgi w zapłacie podatków i składek na ZUS, skoro przepisy tarczy antykryzysowej w zasadzie nie dotyczą instytucji kultury?
 • Czy w związku z utrudnionym dostępem do lekarzy medycyny pracy można dopuścić pracownika wracającego z długiego zwolnienia lekarskiego bez badań kontrolnych?
 • Czy ze względu na trwający stan epidemii dyrektor instytucji kultury może, na wniosek najemcy, zwolnić go z czynszu?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2020)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jaki sposób pracownicy instytucji kultury mogą świadczyć pracę, jakie wynagrodzenie im się należy za czas trwania COVID-19, a w szczególności jakie składniki wynagrodzenia liczyć do tzw. wynagrodzenia postojowego?
 • Jak renegocjować umowy z kontrahentami w związku z zamknięciem aż do odwołania instytucji kultury i na jakie zasady prawne się powoływać?
 • Jakie ogólne przepisy obowiązują w związku z koronawirusem?
 • Jakie są aktualne stawki odsetek ustawowych?