Poradnik Instytucji Kultury

Poradnik Instytucji Kultury to jedyny na rynku miesięcznik, który na przykładach i w tak jasny sposób i  pomaga pracownikom działów księgowości, kadr, kadrze kierowniczej samorządowej instytucji kultury oraz jednostek samorządu terytorialnego rozwiązywać codzienne problemy z zastosowaniem przepisów w instytucjach kultury. Miesięcznik cieszy się ogromnym zaufaniem i popularnością w polskich bibliotekach, domach i ośrodkach kultury, muzeach, operach, filharmoniach, teatrach i wielu innych instytucjach kultury.

Publikacja posiada wiele funkcjonalności. Znajdą w nim Państwo informacje o najnowszych wydarzeniach, planowanych i obowiązujących zmianach w przepisach oraz ciekawe inicjatywy instytucji kultury. W Poradniku publikujemy porady i odpowiedzi na pytania Czytelników z zakresu finansów, działalności kulturalnej, podatków, prawa autorskiego, ochrony zabytków czy zamówień publicznych a także prawa pracy i zarządzania instytucją.

Wskazówki Poradnika Instytucji Kultury ułatwią Państwu interpretację przepisów nawet w najbardziej skomplikowanych sytuacjach.

Poradnik Instytucji Kultury: objętość 64 strony, format B5, miesięcznik.

Wybierz opcję prenumeraty, która najbardziej odpowiada potrzebom Twojej instytucji kultury

Poradnik Instytucji Kultury nr 10 (październik 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy można pracownikowi wpłacić odprawę dwa razy: raz z powodu przejścia na rentę, a drugi — na emeryturę?
 • Czy dyrektor powinien uzyskać zgodę organizatora na podjęcie dodatkowej pracy w godzinach pracy instytucji kultury?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych nowo powstałej instytucji majątek instytucji połączonych?
 • Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek opracowania i wdrożenia procedur związanych z raportowaniem schematów podatkowych (MDR)?
 • Czy kierownikowi administracyjnemu można wypłacić dodatek specjalny za zastępowanie dyrektora?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy dodatek specjalny należy wliczyć do podstawy nagrody jubileuszowej?
 • Czy wpłaty za zajęcia dokonywane przelewem na rachunek bankowy instytucji kultury należy ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej?

Poradnik Instytucji Kultury nr 9 (wrzesień 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • W jaki sposób prawidłowo udzielić wolnego pracownikom na czas szczepienia przeciwko COVID-19?
 • Jak po ostatnich zmianach w ewidencji VAT należy ujmować sprzedaż biletów obcych?
 • Jak prawidłowo zmienić osobę zastępującą dyrektora podczas jego nieobecności i czy zawsze należy się takiej osobie dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu?
 • Jak ująć w księgach rachunkowych kary za przetrzymywanie książek?
 • Na czym polega zaciąganie opinii związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych przy powoływaniu dyrektora bez przeprowadzania konkursu?
 • Jak ująć zakup towarów w planie finansowym i czy można zmienić układ planu finansowego w trakcie roku?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy zapis „za pobraniem” w umowie kupna jest prawidłowy i oznacza, że instytucja zapłaciła za zakupiony towar?
 • Czy osoby, które zakończyły stosunek pracy w instytucji w związku z przejściem na emeryturę, są uprawnione do korzystania ze świadczeń ZFŚS?

Poradnik Instytucji Kultury nr 8 (sierpień 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Czy dyrektor może zmusić pracownika instytucji kultury do zaszczepienia się przeciwko COVID-19?
 • Czy dyrektorowi instytucji kultury można przyznać dodatek specjalny?
 • Jak prowadzić ewidencję VAT po ostatnich zmianach w przepisach?
 • Czy środki z funduszu rezerwowego można przeznaczyć na inny cel niż pokrycie straty?
 • Czy nagranie koncertu należy opodatkować stawką VAT 23%, czy też jest to usługa kulturalna zwolniona?
 • Jak prawidłowo zawrzeć z konserwatorem zabytków umowę na konserwację obiektów muzealnych i jakie koszty uzyskania zastosować?

Dodatkowo, tylko w wersji online:

 • Czy dotację podmiotową zwracaną do organizatora należy ująć w sprawozdaniu finansowym w całości, czy tylko jej wykorzystaną część?
 • Jak podatkowo potraktować wydatki okolicznościowe, jak np. zakup wieńców i nekrologów?

Poradnik Instytucji Kultury nr 7 (lipiec 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie nowe obowiązki informacyjne mają instytucje kultury, które korzystają z dofinansowania wykonywanych zadań?
 • Czy świadczenie urlopowe jest zwolnione od podatku ze względu na COVID-19?
 • Czy koszty obsługi prawnej z tytułu obrony dyrektora instytucji kultury przed komisją orzekającą można pokryć ze środków instytucji?
 • Dlaczego opłat za zajęcia nie wolno traktować jako darowizny?
 • Jak prawidłowo rozliczać świadczenia z ZFŚS?
 • Na jakiej podstawie prawnej półkolonie z wyżywieniem organizowane w instytucji mogą korzystać ze zwolnienia od VAT?
 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy konserwatora, który obsługuje 21 świetlic?
 • Czy instytucja kultury która sporadycznie organizuje wydarzenia nieodpłatne, powinna stosować prewspółczynnik?

Poradnik Instytucji Kultury nr 6 (czerwiec 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Kto powinien określić wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora instytucji kultury?
 • Kiedy organizator powinien przyznać dotację celową na wykonanie zadania, a kiedy na inwestycję?
 • Czy ze względu na prowadzenie zajęć sportowych instytucja kultury ma obowiązek wymiany obecnych kas fiskalnych na tzw. kasy online od 1 lipca 2021 r.?
 • Kiedy wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową w przypadku połączenia instytucji?
 • Jak skorygować korektę VAT od środków trwałych przy powrocie do zwolnienia podmiotowego?
 • Czy kary nakładane na podstawie przepisów o dostępności cyfrowej dotyczą instytucji kultury czy jej dyrektora?
 • Jak prawidłowo wypłacać w instytucji kultury dodatek specjalny, jeśli został przyznany tylko na część miesiąca?

Poradnik Instytucji Kultury nr 5 (maj 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie są kary za niezłożenie sprawozdania finansowego oraz zeznań podatkowych?
 • Jak wykazać w CIT-8 dotację podmiotową od organizatora?
 • Czy przepisy dotyczące zwolnienie z poboru opłat na rzecz organizacji zarządzania prawami autorskimi w czasie COVID-19 dotyczą także instytucji kultury?
 • Jak zgodnie z przepisami ujmować zakupy inwestycyjne w planie oraz sprawozdaniach finansowych?
 • Czy w instytucji kultury może być zatrudniony tylko jeden pracownik — dyrektor?
 • Czy za okres pracy zdalnej pracownikowi należy się ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych?
 • Czy skarbnik gminy może być jednocześnie osobą odpowiedzialną za płace w instytucji kultury i korzystać z oprogramowania gminy i jej serwerów?

Poradnik Instytucji Kultury nr 4 (kwiecień 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jakie zmiany w fakturach korygujących in minus i in plus wprowadził tzw. pakiet SLIM VAT?
 • Jak ująć zwrot niewykorzystanej dotacji w planie finansowym i księgach rachunkowych?
 • Czy w związku z trwającą epidemią pracodawca może wysłać pracowników na świadczenie postojowe na czas nieokreślony?
 • Czy w przypadku braku konkretnych postanowień statutu organizator może narzucić bądź przekazać zadania do realizacji przez instytucję kultury?
 • Czy w związku z zamknięciem instytucji kultury można wypowiedzieć dodatek specjalny?
 • Jaką stawkę VAT zastosować do prowadzonych przez instytucję zajęć online?

Poradnik Instytucji Kultury nr 3 (marzec 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jak ująć w księgach 2020 i 2021 r. umorzenie/zwrot składek na ZUS za listopad 2020 r. w styczniu tego roku i jaki to ma wpływ na plan i sprawozdanie finansowe oraz CIT-8?
 • Do jakiej grupy KŚT zaklasyfikować zestaw do mierzenia temperatury ciała?
 • Do kiedy instytucje kultury mają czas na złożenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami?
 • Jak rozliczyć fakturę za korzystanie z terminala płatniczego w ramach Programu Polska Bezgotówkowa?
 • Jak prawidłowo zgłosić umowę o dzieło do ZUS?
 • Co się składa na wynagrodzenie miesięczne dyrektora i ile wynosi limit 6-krotności wynagrodzenia z ustawy kominowej w tym roku?

Poradnik Instytucji Kultury nr 2 (luty 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Na co zwrócić uwagę, zamykając pandemiczny rok 2020?
 • W jakim przypadku podpisanie umowy o zarządzanie PPK wymaga zmian w regulaminie wynagradzania?
 • Czy pracownik może ponosić wspólną odpowiedzialność materialną za starodruki?
 • Kiedy należy zastosować w JPK_VAT oznaczenie „TP” przy sprzedaży na rzecz organizatora lub jego jednostek?
 • Czy bibliotekarz, który dojeżdża do czytelnika z zamówionymi książkami w ramach akcji „Książka na telefon”, powinien posiadać badania psychologiczne?

Poradnik Instytucji Kultury nr 1 (styczeń 2021)

W tym numerze Poradnika dowiedzą się Państwo m.in.:

 • W jaki sposób zaprezentować otrzymane przez instytucję kultury darowizny w rachunku zysów i strat?
 • Jak prawidłowo zawrzeć umowę-zlecenie, aby zleceniobiorca nie musiał stawiać się w siedzibie instytucji kultury?
 • Jakie skutki ma dla pracowników połączenie instytucji kultury? W jakim przypadku trzeba wypowiadać im warunki pracy i płacy?
 • Czy instytucja kultury powinna zwracać pieniądze za niezrealizowane z powodu COVID-19 bilety wstępu?
 • Jak ująć w nowym JPK_VAT koncerty i wernisaże oraz odpłatne zajęcia wokalne i taneczne z instruktorem? Czy te usługi należy oznaczyć kodem GTU_12?